Fremtidige ønsker for forsamlingshuset !

"Førslev forsamlingshus bestyrelses vigtigste opgaver er at sørge for ordnede forhold til husets forpagter"... er der skrevet i afsnittet om bestyrelsen og et andet sted på siden er skrevet om alle de forbedringer, der indtil d.d. er sket på huset. 

Men en bestyrelse bør aldrig stille sig tilfreds; der kan altid forbedres på et over 100 år gammelt hus.

Derfor er det også overordentligt vigtigt, at vi hele tiden har focus på et stigende medlemstal. Medlemskontingentet er nemlig med til - sammen med eventuelle tilskud fra legater, fonde samt Faxe kommunes anlægspulje for forsamlingshuse - at finansiere forbedringer på huset.

Ud over ønske om et stigende medlemstal er bestyrelsen også i gang med at skaffe sponsorer til en større sponsortavle, som i samarbejde med Pia bliver placeret et centralt sted i huset. 

Af ønsker for fremtidige forbedringer på huset kan bl.a. nævnes :

  • At skabe en bedre akustik i den store sal. 
  • Indkøb af nye borde og stole til den store sal.... dette har vi fået råd til i 2018.
  • Ny gulvbelægning, paneler samt loft på scenen.
  • M.m.