Forsamlingshusets udvikling op igennem tiderne.

 • Førslev forsamlingshus blev ved et stort forarbejde af gdr. ejer og brygger Ole Olsen bygget og indviet i året 1903. Der var ved den stiftende generalforsamling i maj 1903 tegnet 171 aktier og det var via disse aktier, det blev muligt at købe en byggegrund og opføre bygningen til det fremtidige forsamlingshus. Af licitationen, der blev sendt i udbud, kom der 10  tilbud; - og det er tømrermester Schwartz og murermester Eriksen Haslev, der er billigst med 5400 kr. og en rejsestald for 1000 kr. med gårdsplads, indkørsel og anlæg af grunden beløber den samlede pris sig til 7000 kr.
 • Hele bygningen er 21,4 m lang og 10,1 m bred, med højt hvælvet loft; - på begge sider af indgangen i gavlen er der garderobeværelser og over disse er indrettet balkon. I modsat ende er indrettet en mindre sal. Under den i kælderen er køkken og et mindre samlingslokale. Det hele er holdt i en let og lys stil. Rejsestald med plads til 16 heste, bygget af tømmer og med tag af tagpap.
 • Allerede i 1914 havde forsamlingshuset for lidt plads og man bliver enige om en tilbygning på 48 m2 bestående af en lille stue også kaldet ”dameværelset” og et mindre motorrum, for en pris på 2350 kr. Man lod samtidig taget på hele huset beklæde med bølgeblik.
 • I 1917 anskaffer man carbid-lamper for at få mere lys i huset.
 • I 1919 besluttes det at få indlagt elektrisk lys og der bliver opsat ca. 15 lamper.
 • I 1926 besluttes det at lægge  nyt gulv og nye gulvbjælker i den store sal. Arbejdet udføres af tømrermester Hans Nielsen, Simmendrup. Gulvet skal være udsøgt 2. sorterings ovntørret træ. De gamle brædder og bjælker sælges på auktion.
 • I 1965 installeres centralvarme til en samlet pris  ca. 12.000 kr.    
 • Om modernisering af køkken i 1975 bliver man enige om at bygge et nyt; - da det vil være for besværligt at sænke gulvet i det gamle køkken i kælderen.

Det nye køkken bygges. Her ..Birger, Alfred og Jørgen

Niels Bro og Per Møller

Det færdige køkken. Billedet er af nyere oprindelse.

 • I foråret 1978 udvides med garderobe og handicaptoilet. Den gamle garderobe under balkonen nedlægges og forsamlingshuset har opnået den form det har i dag.

I de efterfølgende år indtil år 2010 skete der kun mindre justeringer på forsamlingshuset. For at kunne rejse midler til eventuelle ombygninger eller fornyelser, skulle man søge midlerne  via fonde eller sponsorater... og det var ikke let.

Dog lykkedes det os i efteråret 2011 at få lagt det længe ventede nye tag på køkkenet, da det eksisterende tagpap var blevet utæt omkring emhætten.

Men så i 2012 skete der en form for revolution idet Faxe Kommunes Kultur og Fritidsfforvaltning etablerede en anlægspulje til forsamlingshuse i 10-husforeningen. Via denne pulje kunne bestyrelserne  pr. 1/3. og pr. 1/9. søge om midler til renoveringsopgaver i deres forsamlingshuse efter følgende retningslinier :

"Der kan søges støtte til anlægsopgaver på forsamlingshusene, i form af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver.

Støtten kan anvendes til anlægsopgaver i form af fx renovering af tag, vinduer, gulve, efterisolering, udskiftning af varmesystemer og andre tekniske installationer, nyt inventar, herunder hårde hvidevarer og tilsvarende.

Der kan IKKE søges støtte til løbende drifts-, vedligeholdelses- og serviceopgaver.

Støtte fra anlægspuljen forudsætter en rimelig medfinansiering i form af egne eller andre indsamlede midler til projektet.

Det er hensigten at alle forsamlingshuse over tid vil modtage midler fra anlægspuljen. Et forsamlingshus kan derfor ikke forvente at komme i betragtning ved nye tildelinger i de første par år, efter man har modtaget støtte fra anlægspuljen" 

Førslev forsamlingshus kan ikke føle sig dårligt behandlet af Kultur og Fritidsforvaltningen... tværtimod. Via anlægspuljen for forsamlingshuse har vi fra 2012 til år 2018 fået foretaget følgende renoverings opgaver ved vores hus :

 • I året 2012 fik vi udskiftet 2 vinduer samt 1 hoveddør i garderoben og 2 vinduer på scenen. Derudover fik vi hulmursisoleret 144m2 mur med grafitcoated flamingo.
 • I 2013 blev der udskiftet 180m2 tag over scenen ind mod gårdspladsen.
 • I 2014 fik dametoilettet 2 nye gasbeton vægge samt 2 nye døre. Og senere samme år blev de resterende 122 m2 tag over dameværelset samt garderoben udskiftet... også her ind mod gårdspladsen.
 • I 2015 fik vi opsat halvtag ved hoveddøren.. et ønske, der har været snakket om ved flere generalforsamlinger.
 • I 2016 fik de efterhånden gamle og udslidte hårde hvidevarer - konvektionsovnen samt industriopvaskemaskinen - en tiltrængt udskiftning.
 • I 2017 gennemgik bestyrelsen den indtil videre største renoveringsopgave af forsamlingshuset... Det gamle oliefyr i kælderen fra 1965 blev udskiftet med et topmoderne 20 kw oliefyr, derudover fik vi installeret radiatorer i salen samt fik lagt nyt gulv i salen og i dameværelset.
 • Grundet en stor succes med afholdelse af årets Kræmmermarked samt at vi i 2018 har fået sat vores sponsortavle i udvikling med en del sponsorer, har vi fået råd til at udskifte alle borde og stole i Den store sal; - udskiftningen havde dog ikke fået den flotte afvikling - uden Brian Formanns store hjælp. Hermed skal lyde en STOR tak til Brian.
 • På bestyrelsesmødet den 21. august 2018 havde vi - en ny bar - på dagsordenen : "Vi blev enige om at lave en bar til salen på formedelst 5000 kr. Udførelsen behøver ikke være nær så avanceret som den i Dameværelset". Vi gik i gang med baren først i september måned og den endte med at blive en bar ud over alle forventninger. Vores dygtige bestyrelsesmedlem Søren Engberg byggede selve skelettet med indbygnings skabe. Dernæst fandt vores formand Tage Lodstrup nogle fantastisk flotte kakler, som blev limet på alle ydersiderne. Bordpladen blev skåret ud og sponsoreret af Anders Bovien og dernæst har Michael Flodin lovet at sponsere en fodstøtte til baren. Alt dette siger bestyrelsen 1000 tak for.