Kræmmermarked

Lørdag den 26. maj 2018 inviterer bestyrelsen til "Kræmmermarked" i forsamlingshuset; - i år for 3. år i træk og som noget nyt i år med levende musik.

Kræmmermarked er ikke noget nyt fænomen. Tidligere gik det under betegnelsen "Tingmarked" (Se billeder heraf fra 2002). 

Kræmmermarkedet giver een mulighed for at få ryddet op på loftet eller sine gemmer og via en stand at sælge sine effekter. Hvad der måske ikke har den store værdi hos den enkelte, kan måske vise sig at være lige det, andre interesserede står og mangler.

Ved kræmmermarkedet, som starter kl. 10:00 og slutter kl. 16:00 kan man købe øl, vand og kaffe samt pølser m/brød og nybagte æbleskiver. 

NB: Æbleskiverne har tidligere været meget populære... Opskriften er bl.a. med kærnemælk og natron...(Den fulde opskrift kan ses andet steds på hjemmesiden)...🙂

 

 

 

Sponsortavle.

Ved et møde i 10husforeningen (en sammenslutning af Faxe kommunes 10 forsamlingshuse) i foråret 2017 i Kongsted forsamlingshus; - fødtes ideen med at etablere en sponsortavle i et professionelt format til opsætning et centralt sted i vores forsamlingshus. Efter flere b-møder hvor vi bl. a. havde emnet på dagsordenen fik vi lavet en liste over potentielle sponsorer, som vi efterfølgende har kontaktet. De har alle vist en stor samarbejdsvilje og vi har foreløbigt lavet en 1årig kontrakt med dem... en kontrakt, som vil kunne forlænges adskillige år frem i tiden.

Alle sponsorerne har fået lavet en sponsorplade med deres LOGO og disse plader, som har målene 18 x 45 cm, bliver hæftet på en sponsortavle og hængt op i Forsamlingshusets entre`. 

Sponsorpladerne er trykket af Hellas Grafisk A/S i Islandsgade, som samtidigt har sponsoreret selve sponsortavlen.

Vi har foreløbigt indgået aftaler med følgende 12 sponsorer :

 • AK Gulve APS - Linoleum, Vinyl, Tæpper, Tyndpuds, Gulvafslibning
 • KN Flytteservice - Vognmandskørsel
 • EDC - Ejendomsmægler
 • BJ Konstruktion 
 • Salon Medusas - Herre- og dameklip, børneklip, hårfarve.
 • Stenlundsgård - Vi har netop startet produktionen af Deres nye pels...
 • SP TEKNIK - Varmepumper, Oliefyr, Træpillefyr, Solvarme, Salg og Service.
 • Engberg - Tømrer og snedker
 • Botex gardiner Haslev - gardiner, solafskærmning samt sengetøj, håndklæder, duge og brugskunst.
 • Malermester Jacob Nielsen i Vestergade.
 • Skytte Installation - alm. elinstallationer, led belysning, IHC, energioptimering.
 • Bygma Haslev - Byggematerialer til det professionelle og private marked.

Vi får lavet en tavle med plads til 12 sponsorer, men vil udvide med flere tavler, hvis og når behovet opstår.

Vi vil blive meget glade for flere nye sponsorer. Henvendelser herom kan foregå til alle personer fra bestyrelsen... se bestyrelseslisten andetsteds på siden.

Bestyrelsen siger 1000 tak for de indgåede aftaler og opfordrer alle til at støtte op om disse firmaer...

Nye borde og stole.

Her et billede af den nye stol til venstre og den gamle til højre.

Et af bestyrelsens og vores vært "Madpigerne"s store ønsker for 2018 var, at få skiftet stolene og bordene ud i den store sal.

Bordenes tilstand var i en meget ringe forfatning.... men da der altid ved arrangementer i forsamlingshuset er duge på bordene, var bordenes skavanker ikke så synlige for menigmand. Flere af bordenes kantlister var løse og spånpladerne havde derved nemt ved at smuldre ved stød. Derudover var bordene meget tunge at flytte rundt på, samt ikke mindst.. de kunne ikke foldes sammen og lægges i depot.

Stolene havde ingen hynder, hvorfor vores vært for nogle år siden købte løse hynder til dem for at de kunne være bare lidt bekvemme at sidde på.

I samarbejde med Brian Formann, valgte bestyrelsen her først i juni en ny stol ( en både flot, bekvem og en meget stærk stol ) Samtidigt valgte vi også det nye bord, som er lavet i plastic og derved meget lettere men også meget stærkere end de gamle borde.

Stolen kan ses på billedet.

NB: Stolen er vist ikke pakket helt ud...🙂

 

Ny bar i den "store sal"

Førslev forsamlingshus er i en rigtig god og sund udvikling. Efter at vi i 2017 fik renoveret "Den store sal" samt "Dameværelset" med ny gulvbelægning, samt fik installeret nyt varmesystem - opstod ønsket om en "Ny bar" i den "Den store sal".

Dette ønske er nu blevet realiseret. I weekenden af uge 38/39 - 2018 har bestyrelsen bygget en flot ny bar; - en bar, som vi alle kan være rigtig stolte af. Den er blevet et rigtigt flot samlingspunkt ved husets arrangementer... 

Som I kan se på de efterfølgende billeder er baren blevet beklædt med nogle meget flotte skaller, som er købt hos Stubberup Byggekeramik Aps. 

Derudover er baren blevet afsluttet med meget smukke plader, både bag disken men også ovenpå. Disse flotte bordplader er blevet sponsoreret af Anders Bovien fra AB MASKINSNEDKERI I/S i Førslev. En STOR TAK til Anders Bovien for dette flotte sponsorat.

Efter at baren officielt blev indviet til "Oktoberfesten", har Michael Flodin besluttet at sponsorere en uundværlig fodstøtte til baren. Alle som sidder på barstolene vil nyde at kunne hvile deres fødder på disse fodstøtter og bestyrelsen takker Michael mange gange for sponseringen.

 

 

Montering af rensebrønd!

I takt med de mange nye forbedringer af forsamlingshuset de sidste år - har Madpigerne fået en masse nye arrangementer samt bestillinger på "Mad ud af huset". Dette er bestyrelsen rigtig glade for. 

Men i takt med de mange flere opgaver i køkkenet; - øges også opvaskemaskinens skyllevand samt andre urenheder. 

Dette afstedkom at husets kloaksystem stoppede til i november 2018. 

Ligesom ved andre forbedringer af huset - kom også her byens borgere os til undsætning. Gitte og Henrik Bøgild gjorde med deres ekspertise os en meget stor hjælp. Dette takker vi dem meget for.

Udvidelse af parkeringsarealet.

Efter i længere tid at have snakket om en udvidelse af Forsamlingshusets p. plads areal - så startede vi en kølig forårsdag; - nærmere sagt den 2. marts 2019 på fældning af træer og buske på det grønne areal.

Vi havde i forvejen allieret os med Søren fra Gisselfeld (en dygtig skovhugger) samt  Flemming Jensen fra Ringstedvej, som kunne låne os sin flishugger.

Alt disponibelt mandskab fra bestyrelsen mødte op – heriblandt uundværlige Preben med sin lastbil og container.

I løbet af formiddagen var de udvalgte træer og buske fældet og  flishugget og stammerne savet op og kørt væk.

Efterfølgende kom Ib og Allan og rodfræsede de mange træstød……og så den 2. november 2019 gik John, Tage, Søren og Preben i gang med den sidste del.. at grave de sidste træstød op og planere hele arealet, inden der blev lagt fibertex ud over hele arealet.

Preben havde leveret 100 kubikmeter underlag, som blev jævnet ud over fibertexen i ca. 10 cm`s tykkelse og vibreret. Dernæst kom der tilsvarende mængde nøddesten på selve p. pladsen samt et tykt lag flis langs bøgehækken ud mod vejen og på bagsiden af den lille lade, hvor Søren Engberg har sponsoreret et legehus.

Alt i alt har bestyrelsen samt flere fra Førslev by lavet et flot stykke arbejde.

Der skal lyde en stor tak til følgende : Søren fra Gisselfeld, Flemming Jensen, Allan Nielsen, Henrik Bøgild, Jørn samt alle andre fra Førslev by og opland og til sidst men ikke mindst alle vores sponsorer; - for uden jeres sponsorater kan sådan et projekt ikke lade sig gøre.

TAK alle sammen!