Tilbageblik !

Til en generalforsamling hører tit en historie og her  ved Førslev Forsamlingshus generalforsamling, sad jeg og tænkte 30 år tilbage, da jeg selv blev valgt til formand.

  Man gjorde sig nogle tanker, for hvor skulle man begynde.

  Det første der skete, var at værten opsagde sin stilling. Vi søgte en ny og ville gerne, at det skulle være en fra sognet og hvem kunne vide at et bestyrelsesmedlem sad med en sådan tanke; - eller var det Margrethe, der havde tanken, for det blev Hans og Margrethe, der tog jobbet, med Margrethe som værten. I ca. 10 år arbejdede vi tæt sammen om det gamle hus, for den bestyrelse, der dengang blev nedsat, kunne man i allerhøjeste grad kalde en arbejdende bestyrelse.

  Til min skræk så jeg for det første, at der stod vand i kælderen, hvor køkkenet lå; - så her måtte der gøre noget.

  Vi byggede køkken om sommeren ( for lånte penge ) og i hele byggefasen havde vi sjove oplevelser. Herom er der mange billeder. Min opgave var hele tiden at skabe et godt forhold i bestyrelsen, at skabe interesse blandt aktionærerne og penge til byggeriet.

  Vore ældste medlem ”gamle Jørgen” foreslog, at vi skulle optage piger i bestyrelsen; - noget som var ganske ubekendt tidligere, men tanken var jo helt rigtig, for som jeg så kom til at tænke på, at nu kunne vi sælge aktier til både mand og kone og det gjorde vi. Men vi var også enige om, at den pige, der kom i bestyrelsen, skulle have en mand, der var villig til at deltage i det arbejdsmæssige. Bestyrelsen var også enige om, at der kun skulle én pige i bestyrelsen; - for hvis der var to, blev der for meget børnesnak og tænkte ikke på at alle mændene snakkede mejetærskere og traktorer.

  Den første blev Ingelise med Vagn som sidegevinst. Ingelise kunne synge til vores fester og blev omtalt i vores indbydelser ”Ingelise fra Bakken” . Senere blev vi enige om at, en pige mere var nok ikke så ringe endda, så Jytte Hansen blev foreslået og valgt på vores ordinære generalforsamling og der fik vi Orla som sidegevinst.

  Generalforsamlingens afholdelse, ændrede vi også på. I stedet for en søndag aften, hvor en enkelt ud over bestyrelsen kom, lagde vi den om  til søndag efter kirketid kl. 11.00 og lavede så den aftale med værten at der skulle et stykke mad bagefter. Jeg tror vi var over 40 de følgende år.

  Efter det nye køkken fortsatte vi med at bygge ny garderobe og handicaptoilet. Garderoben var jo tidligere nede under balkonen. Ved starten på dette byggeri inviterede vi tidligere formænd til at lægge de første sten og indmurede et dokument med deltagernes navne. Alle var begejstrede for dette arrangement.

  Vores udflugter i bestyrelsen må vi ikke glemme. Et år cyklede vi ud til Stoksbjerg og spiste i det grønne, med flere ophold på turen. Et andet år – på Omø og det var utrolig givtigt. Det gav et godt socialt sammenhold, som er vigtigt i en arbejdende bestyrelse.

  Ligeledes vores store 75års jubilæum i 1978 havde jeg en ide`om at en hel uge skulle der ske noget. Vi fik arrangeret cykelløb, loppemarked, bankospil og reception; hvor jeg fik 4 byrådsmedlemmer, deriblandt Børge Holst, til at kommekørende på en 4mands tandem; og så den store festaften hvor Hans Otto Bisgaard deltog med båndoptager til en udsendelse i radioen.

  Vi fik megen omtale og en del penge i kassen og det har heldigvis udmøntet sig i mange arrangementer siden hen.

  At det gamle hus har holdt sig lige siden, kan vi takke de mange, der har været med i de skiftende bestyrelser lige siden.

 

  Dette var ordene med titlen : ”Husk at fortælle”

 

  Med hilsen og ønsket om en lang levetid for huset.

 

                      Kjeld Nielsen

                      Levetofte.